K&H logó

Kecskemét városismertető

Kecskemét kedvező város cégalapításra és székhelyszolgáltatás igénybe vételére, mivel ez egy olyan gazdasági központ, amely történelmi múlttal is rendelkezik. Kecskemét eredetileg egy kereskedelmi központ volt, ami a keletet nyugattal és az északot déllel összekötő kereskedelmi útvonalak találkozásánál jött létre, amelyek még most is működnek.

Kecskemét 1368-tól van mezővárosként számon tartva, tehát innentől rendelkezett a vásártartás és vámszedés jogával. Gazdasági szerkezetében a mezőgazdasági ipar, az ezzel kapcsolatos feldolgozó ipar és a kereskedelem töltötte be és tölti be ma is a legfontosabb szerepet. Nagy változásokat hozott a város gazdasági életében, hogy 1951-ben Kecskemét lett Bács-Kiskun megye székhelye. Ezt követően megerősödött a város nehézipara (pl. Fémmunkás Vállalat), finommechanikai ipara (pl. BRG) és a feldolgozóiparának azon része, amely nagyüzemi módszerekkel dolgozott. A rendszerváltás után viszont a nehézipar háttérbe szorult Kecskeméten, tulajdonképpen meg is szűnt és az élelmiszeripari, feldolgozóipari és a könnyűipari (főként szerelés, feldolgozás) tevékenységek kerültek előtérbe a térségben.

A Kecskeméti önkormányzat szeretné az elindult gazdasági folyamatokat segíteni és ennek érdekében létre is hoztak egy ipari parkot Kecskemét déli részén. Továbbá sokat lendített a városfejlődési folyamatokon, hogy megépült az M5-ös autópálya, amely tömegek számára tette könnyebben elérhetővé Kecskemétet.